Το Περιβάλλον Μας

Ο χώρος μας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια για τους μαθητές μας,ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ευχάριστο περιβάλλον για αυτούς.

Οι μαθητές περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στο σχολείο γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την αλλαγή παραστάσεων.

Οι αίθουσες μας έχουν σχεδιαστεί με τρόπο φιλικό και ευχάριστο απέναντι στους μαθητές, τα χρώματα έχουν επιλεχθεί βάσει των σύγχρονων παιδαγωγικών τάσεων αποσκοπώντας στην καλύτερη προσήλωση και συγκέντρωση του μαθητή, ενώ η διακόσμηση των αιθουσών ξεκουράζει και βελτιώνει τη διάθεσή του μετά από μια επίπονη μέρα.