Προγράμματα Μελέτης:

Στο κέντρο μελέτης Εύστοχον παρέχουμε 2ωρα και 3ωρα προγράμματα καθημερινής μελέτης, τα οποία μεταφράζονται ως εξής:

Το δίωρο πρόγραμμα περιλαμβάνει την καθημερινή μελέτη των μαθημάτων της γλώσσας και των μαθηματικών ενώ το τρίωρο αναφέρεται στο σύνολο των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Παραλαβή από το σχολείο:

Κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς παραλαμβάνουμε τους μαθητές από τα κοντινά σχολεία μεταφέροντάς τους στο κέντρο μελέτης υπεύθυνα με απόλυτη ασφάλεια.

Γεύμα:

Στο κέντρο μελέτης Εύστοχον υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, ώστε ο μαθητής να καταναλώσει το γεύμα το οποίο οι γονείς έχουν προετοιμάσει από το σπίτι.